Signature Villa

Entrevista

Joan M. Muixí
de CMS Arquitectes S.L.P.

Parla’ns de CMS ARQUITECTES…

CMS Arquitectes SLP és una societat professional d’arquitectura i enginyeria amb més de trenta anys d’experiència i una àmplia trajectòria en el sector. Més de 350 projectes realitzats, 140 de residencials plurifamiliars, 60 de residencials unifamiliars, 80 projectes d’equipaments, comercials, hotelers, d’oci, socioculturals, esportius, assistencials, etc. 28 projectes d’edificis industrials, 23 d’edificis corporatius i oficines, etc.

Un servei integral en la gestió de projectes d’arquitectura, urbanisme i enginyeria que comprèn totes les fases; projectes d’arquitectura, enginyeria i direcció d’obres, consultoria i gestió i disseny interior corporatiu.

Què destaques de la teva trajectòria professional?

Sóc arquitecte i emprenedor de vocació amb una àmplia experiència en la creació i desenvolupament de societats en els sectors de la construcció, l’immobiliari, la consultoria hotelera i industrial, tant en àmbit nacional com internacional.

De la meva carrera professional destacaria els següents punts:

  • Fundador i administrador de CMS ARQUITECTES SLP, des del 1985, societat professional d’arquitectura i enginyeria.
  • Fundador i administrador de BRIC GLOBAL SL, des del 2009, societat de serveis de consultoria en actius immobiliaris.
  • Fundador i administrador de SERVICIOS INTEGRADOS SL, des del 2015, societat de serveis d’arquitectura, enginyeria i construcció.
  • Fundador i conseller de societats immobiliàries, FIDE DESARROLLOS SL, HOLDING FACILITIES MANAGEMENT SL, FORCADELL PROINVEST SL, etc.
  • Soci i conseller de societats industrials, RESINAS OLOT SL, LORITEX SL, etc.

Quin és el valor Hormipresa?

Fa més de 20 anys que col·laboro amb Hormipresa en projectes redactats per la meva societat, sempre amb bons resultats. Sempre ha demostrat una gran professionalitat i coneixement del sector.

Valoro especialment les seves capacitats i habilitats tècniques, la gran experiència i el nivell de rigor a l’hora de garantir la qualitat dels productes, gràcies a les instal·lacions de fabricació i controls què disposen.

Òbviament, els seus valors diferencials responen als més de 40 anys d’existència, els volums de les obres executades i el resultat final de cada projecte. Així mateix, tenen una evolució tècnica constant en disseny i fabricació amb la finalitat d’adequar-se a les demandes i l’exigència dels mercats.

Els seus sistemes i solucions ens permeten disposar de moltes opcions en el disseny i la redacció de projectes, fet que alhora ofereix la possibilitat d’ampliar-ne la concepció estètica i arquitectònica.

Parla’ns del seu sistema de construcció…

Té elements de disseny propi en edificació industrial i residencial que permeten optimitzar un projecte estructuralment, amb els seus grans beneficis de costos i temps d’execució. Alhora fan possible dissenys arquitectònics de qualitat, espais amb molta lluminositat i opcions d’acabats exteriors molt atractives per al projectista amb diversos avantatges de manteniment.

Els sistemes d’Hormipresa permeten un muntatge d’estructures i façanes molt eficient, que redueix dràsticament el període de construcció de qualsevol tipus d’edifici amb els beneficis que comporta per a tots els actors del procés.

I del seu sistema d’aïllament?

El panell de tipus formigó arquitectònic d’Hormipresa, específic de la companyia, consta de 7 cm de formigó arquitectònic amb diversitat de possibilitats d’acabats en la part exterior, 9  cm d’aïllament d’alta densitat i 15  cm de formigó estructural, tot en una sola peça, de manera que es resolen tots els lliuraments, sense ponts tèrmics. Garanteix l’aïllament perfecte de l’edifici i permet solucions apropiades segons el clima, l’obtenció d’estàndards alts de confort i l’eficiència energètica.