Tancament industrial

Tancament industrial

Són elements de formigó armat per al tancament de l’edifici, formats per mòduls de panell que vénen acabats de fàbrica i que s’acoblen els uns als altres en l’obra.

Fins i tot es poden muntar panells amb les finestres o portes ja instal·lades.

Els sistemes d’unió entre els diferents mòduls vénen incorporats a les pròpies peces, de manera que sempre acostumen a ser construccions de junta seca.

Els avantatges d’aquest mètode són un major control de la qualitat i un procés de muntatge que no necessita gaire mà d’obra.

Es poden fabricar amb ciment gris o blanc i permeten altres acabats com diferents tipus d’àrid vist, colors i textures diverses.

Els panells poden ser massissos, alleugerits o aïllats. Quan el projecte ho requereix, els panells es poden fabricar amb aïllament continu amb ruptura de pont tèrmic; en aquest cas estan formats per tres capes: una de formigó que actua com a estructural i portant, una altra que actua com una pell i les dues separades per una capa intermèdia de material que serveix d’aïllant tèrmic, com pot ser el Poliestirè expandit o el PIR.

Les característiques dels materials i els gruixos varien i són flexibles per adaptar-se a les necessitats d’aïllament, de manera que s’obtenen uns resultats molt més ressaltats comparats amb la construcció tradicional.

El formigó emprat en la fabricació és el HA-50 i l’acer és del tipus B 500 S. Es pot fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

CARACTERÍSTIQUES PMI ALLEUGERIT

CARACTERÍSTIQUES PMI MASSÍS

CARACTERÍSTIQUES PMI SANDVITX