Proyectos

Obra civil

En un sentit ampli, l’obra civil és considera qualsevol treball de construcció promogut per una administració pública i que inclou obres d’infraestructures i treballs d’enginyeria civil en general. Entre les principals obres públiques, trobem soterraments de grans vies, tant en carreteres, ferrocarrils o fluvials i les relacionades amb el cicle de l’aigua i l’energia.