Projectes

Naus logístiques

Una nau logística és una edificació per emmagatzemar béns, on es dipositen les matèries primeres, el producte semielaborat o el producte acabat que espera la transferència al següent pas de la cadena de subministrament. Serveix de centre regulador de flux de mercaderies entre la disponibilitat i la necessitat de fabricants, comerciants i consumidors.

Els fabricants, importadors, exportadors, comerciants, transportistes, clients, etc., fan servir els magatzems.

Normalment són construccions grans i planes, situades a les zones industrials de les ciutats.

Estan equipades amb molls de càrrega per carregar i descarregar camions i material d’emmagatzematge (com prestatgeries, bastidors…) adaptats al producte i a la rotació d’inventari.

Les naus industrials són edificis sobretot funcionals, diàfans, amb una lluminositat considerable, orientats a facilitar la producció i totes les activitats relacionades: treball dels operaris, transport intern, sortida i entrada de mercaderies, etc.