Projectes

Naus industrials

Destinades a incloure la producció i/o emmagatzematge de béns de naturalesa industrial, aquestes construccions resguarden les persones i màquines que participen en l’activitat econòmica que es desenvolupa a l’interior, protegint-les de les inclemències atmosfèriques i generant les condicions adequades per al treball.

La quantitat i varietat d’activitats econòmiques que pot reunir una nau industrial és innombrable i cadascuna presenta una sèrie de requeriments que l’edifici industrial ha de satisfer.

Cada requeriment pot condicionar el projecte d’una nau industrial, raó per la qual al llarg dels anys s’han desenvolupat un gran nombre de solucions constructives.

Les naus industrials són edificis sobretot funcionals, diàfans, amb una lluminositat considerable, orientats a facilitar la producció i totes les activitats relacionades: treball dels operaris, transport intern, sortida i entrada de mercaderies, etc.