Projectes

Naus agràries

HORMIPRESA introdueix en el mercat agrari un nou sistema constructiu de granges prefabricades de formigó, amb el qual innova en molts aspectes i aconsegueix donar solucions a moltes de les necessitats dels professionals del sector agrari. Un dels principals avantatges és aconseguir una superfície interior de formigó llis que facilita les tasques de neteja i desinfecció.

Aquesta superfície totalment llisa i lliure d’obstacles és molt útil també per evitar turbulències, de manera que aconsegueix una ventilació òptima. També suposa una gran millora haver aconseguit un tancament de formigó amb aïllament tèrmic interior total per garantir l’absència de ponts tèrmics. Sens dubte, es tracta d’una millora en el disseny d’una granja, tant en aspectes ecològics com econòmics.

Cada requeriment pot condicionar el projecte d’una nau industrial, raó per la qual al llarg dels anys s’han desenvolupat un gran nombre de solucions constructives.

Les naus industrials són edificis sobretot funcionals, diàfans, amb una lluminositat considerable, orientats a facilitar la producció i totes les activitats relacionades: treball dels operaris, transport intern, sortida i entrada de mercaderies, etc.