Grades

Grades

Les grades són seients llargs que, muntats de forma esglaonada, s’utilitzen en instal·lacions on cal adequar espais perquè el públic gaudeixi plenament dels esdeveniments que s’hi porten a terme. Es tracta de grans elements en forma de L disposats sobre una jàssera que té la cara superior esglaonada.

Els elements prefabricats de formigó destinats a formar una grada, per exemple, d’un estadi esportiu, un auditori, un teatre, una plaça de toros, etc., són un exemple més de les possibilitats que ofereix aquest element. L’estandardització d’aquests elements per a una obra determinada i la rapidesa de muntatge són dues qualitats apreciades pels projectistes d’espais.

El formigó emprat en la fabricació és el HA-50 i l’acer és del tipus B 500 S. Es pot fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.