Escales

Escales

Una escala és un element constructiu que permet salvar una distància vertical amb una sèrie d’esglaons o graons.

Les escales prefabricades de formigó són idònies per a l’obra, en comparació amb les metàl·liques, per la rapidesa de muntatge i per la resistència al foc.

El formigó emprat en la fabricació és el HA-50 i l’acer és del tipus B 500 S. Es pot fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

VISTES I ALÇAT

TIPOLOGIES I DETALLS