Corretges

Corretges

Les corretges de coberta són elements lineals pretensats lleugers que van col·locades recolzades a les bigues principals de coberta de tipus peraltades o tipus L i que serveixen com a suport del material de coberta, actuant també com a elements enrigidors de l’estructura.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

CORRETJA TUBULAR

CORRETJA COM – 60

CORRETJA U                         

SISTEMA FIXACIÓ ESTÀNDARD CORRETGES EXTREMES                      

SISTEMA FIXACIÓ ESTÀNDARD CORRETGES CENTRALS

SISTEMA FIXACIÓ CORRETGES EXTREMES