Projectes

Centres Sanitaris

Són edificis destinats al tractament de patologies i traumatismes massa complexos perquè s’hi puguin traslladar els pacients al domicili o en els quals la població és atesa en un primer nivell d’assistència.

Normalment, en els centres de salut, hi ha un servei de recepció del ciutadà que visita el centre o truca per telèfon. Aquest servei satisfà directament peticions concretes, com poden ser el lliurament i la recollida de documentació, informació presencial o telefònica, o bé programa visites als professionals i proves diagnòstiques que habitualment es fan al CAP (espirometria, electrocardiograma, etc.).

Habitualment en un centre de salut hi ha:

  • Consultes o despatxos, per als diferents professionals o serveis oferts.
  • Zones, ocasionalment diferenciades, per a l’extracció i la recollida de mostres (sang, orina i altres) per analitzar.
  • Àrea d’atenció continuada (urgències), amb equipaments adequats: carro de cures, electrocardiògraf, material per oxigenoteràpia, desfibril·lador, medicació d’urgències, etc.