Bigues de coberta Ypsilon

Bigues de coberta Ypsilon

La coberta Ypsilon és una de les més preuades del mercat per l’elevat valor estètic; és una biga de gran cantell en forma d’Y.

Gràcies a aquesta peculiaritat, permet arribar a grans llums amb la major estabilitat i una gran capacitat d’evacuació de les aigües pluvials.

Està molt implantada en construccions d’edificis comercials i poliesportius ja que permet deixar l’element vist de coberta, eliminant les corretges en coberta.

La biga Ypsilon també pot recolzar en un cap de pilar, de manera que s’eliminen les canals, atès que la biga fa alhora de canaló portant l’aigua als extrems de la nau i connectant directament amb les baixants.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

BIGA COBERTA YPSILON

DETALL CANAL CENTRAL DESGUÀS

DETALL CANAL CENTRAL DESGUÀS

DETALL COBERTA AMB BAIXANT LATERAL PILAR

DETALL IMPERMEABILITZACIÓ FAÇANA AMB COBERTA