Bigues de coberta peraltada

Bigues de coberta peraltada

És la tipologia de biga prefabricada òptima per a l’execució de naus industrials de dos aiguavessos sense pilars intermedis en la crugia central, atès que porta incorporat el pendent d’aquesta. El pendent de la biga és del 10 %.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

BIGA PERALTADA PENDENT 10 %

ESQUEMA ESTRUCTURAL COBERTA

DETALL CARENER COBERTA

DETALL AIGUAFONS FAÇANA COBERTA

DETALL AIGUAFONS MITJANER COBERTA

VISTA AIGUAFONS MITJANER COBERTA