Projectes

Aparcaments

Els aparcaments prefabricats realitzats per HORMIPRESA poden ser subterranis o en altura i aporten molts avantatges directes i indirectes a la solució final. Per exemple, permeten un aprofitament de l’espai en superfície útil interior a causa dels grans llums en els dos sentits de la construcció, la creació de grans espais diàfans i una millora considerable en la lluminositat. Tot gràcies al nostre element, del qual som líders tecnològics a Europa: les plaques alveolars.