Història

Més de quatre dècades
al servei del sector

Vam néixer a Tarragona l’any 1972 amb la il·lusió d’oferir el disseny, la producció i el muntatge d’edificacions de formigó prefabricat. Hormipresa som una empresa que, amb el pas dels anys, la constància i la bona feina, s’ha consolidat com un referent i líder en el sector europeu.

Més de 50 anys d’experiència ens avalen en la construcció de naus industrials, naus logístiques, edificis multiplanta per a aparcaments, oficines, escoles, hospitals i cases claus en mà.

250.000 m²
de superfície

Coneixes els nostres centres de producció ?

Els nostres centres de producció de formigó prefabricat estan ubicats estratègicament dins del territori nacional a les províncies de Ciudad Real i Tarragona per a poder donar la major cobertura a Espanya, Portugal i el Sud de França

Des de els nostres centres productius vetllem per oferir tota la gama de productes HORMIPRESA, fabricats mitjançant un exhaustiu procés de Control Tècnic. Disposem dels mes avançats equips industrials que permeten optimitzar i garantir els processos productius, atenent a la qualitat de tots i cadascun dels nostres productes

 

250.000 m2 de superfície i més de 300 treballadors

És a les nostres fàbriques on comencen a vetllar per la qualitat dels nostres productes. 25 hectàrees per a produir a l’any més de 300.000 tones de prefabricat de formigó.

Cronologia

1972

Ens convertim en la primera empresa capaç de muntar una casa unifamiliar prefabricat en només 22 dies.

1985

Desenvolupem, per primera vegada a Espanya, un mur portant tipus sandvitx aïllat, sense pont tèrmic.

1990

Introduïm la coberta plana en edificis industrials.

1991

Construïm el primer aparcament subterrani prefabricat.

1992

Creem la primera fonamentació amb calze per garantir l’encastat i les mènsules ocultes.

1993

Som la primera empresa a desenvolupar una placa alveolar de gran cantell (50 cm) preparada per suportar el tren de càrregues de transport pesat en carreteres.

1994

Primer ús d’ancoratges roscats en fonamentacions.

1995

Suport de placa alveolar en mur pantalla pilotat.

1996

Utilització de la placa alveolar com a mur pantalla a aparcaments i edificis enterrats.

1997

Som la primera empresa a desenvolupar la placa alveolar amb un cantell més gran al mercat nacional (83 cm).

2002

Introduïm un nou sistema estructural complet per a edificis multiplanta de forjat pla: Deltamix.

2005

Introducció d’acabat en panells per a tancament arquitectònic mitjançant la tècnica de l’esgrafiat industrialitzada: Graphic Concrete.

2007

Desenvolupem la placa alveolar de gran cantell (fins a 100 cm) amb armadura sortint per resistir esforços rasants.

2012

Canvi en l’accionariat de la societat.

2013

Panell tipus sandvitx de 31 cm de gruix amb aïllament PIR per a l’edificació.

2015

Automatització amb mecanisme giratori de la secció de panells de façana.

2017

Inauguració de les noves oficines comercials a Barcelona.

2019

Nou centre productiu a Ciudad Real. Hormipresa Centro Sur nova empresa del grup.

2021

Creació de la marca Brand Corner; un grup empresarial industrial al que pertany Hormipresa.

2022

50 anys construïnt amb prefabricat de formigó.