Certificacions

SGS

Un sistema de gestió de l’activitat basat en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Aquest sistema és certificat per SGS (Société Générale de Surveillance).

Vegeu certificat      Política SMAQ HORMIPRESA  

ALL WORLD CERTIFICACIÓN

Producció: el control de la producció del formigó per a prefabricats, d’acord amb els requisits de la norma EHE-08.

Produccions: el marcatge CE dels seus productes que garanteix la seguretat en els diferents usos previstos. El certificat l’emet ALL WORLD Certificación.

Vegeu certificat 

METABUILDING LABS

METABUILDING LABS és un projecte finançat amb fons europeus, sorgit d’Horizonte 2020, el programa de recerca i innovació més gran de la Unió Europea. L’objectiu principal de MBLabs és desbloquejar el potencial innovador, millorar la competitivitat i potenciar l’impacte al mercat de les petites i mitjanes empreses del sector europeu de la construcció. Com a soci col·laborador, Hormipresa té l’objectiu d’optimitzar les solucions constructives, utilitzant les tecnologies més capdavanteres i complint amb els objectius europeus de sostenibilitat.

Link

 

Cradle to Cradle

Certificat Cradle to Cradle Certified® Bronze per a elements escruturals prefabricats de formigó.

Vegeu certificat