• VIVENDES AIGUADOLÇ (SANTA COLOMA DE QUERALT)

    Cases adossades

    La casa de la teva vida.

  • Fent servir la mateixa tecnologia constructiva dels xalets unifamiliars, és a dir, mitjançant panells de formigó i plaques alveolars per a la formació de parets i sostres, s’obté una tipologia de cases adossades adaptada al projecte inicial. Els sistemes i detalls de fixació donen la consegüent estabilitat al sistema estructural. Aquest sistema és dels anomenats de “mur de càrrega”. Es munten les cases sobre un fonament adequat del tipus tradicional. Els acabats tant exteriors com interiors poden ser del tipus totalment tradicional. Les parets de façana són de 25 cm de gruix, les mitgeres poden ser de 15 cm i d’unes dimensions màximes de 750 × 300 cm amb uns sistemes de contorn especial proveïts d’unió hiperestàtica als col·laterals i als sostres corresponents, la qual cosa proporciona un gran aïllament tèrmic i acústic. Els sostres són de placa alveolar pretesada.

     

    Hormipresa utilitza el formigó armat per a aquest tipus de construcció, a base de grans panells en murs, forjats de plaques alveolars, i pot arribar a assolir grans llums (fins a 10-12 m) i façanes de formigó arquitectònic texturitzat per revestir o pintar. Les escales de connexió entre plantes també acostumen a industrialitzar-se. Aquesta tecnologia permet a l’arquitecte realitzar qualsevol projecte, tenint sempre present que les condicions de solidesa, aïllament i qualitat estaran sempre en un primer nivell.