• eficiencia-retoc

  Eficiència energètica

  Habitatges amb etiqueta energètica.

 • El sistema Hormipresa aconsegueix un estalvi aproximat del 70% en els costos de climatització. Gràcies a un sistema de desenvolupament del departament de R+D, s’ha aconseguit evitar els ponts tèrmics de l’habitatge i millorar el recobriment envoltant: gruixos aïllants de façanes i cobertes, qualitat de la fusteria, els tancaments, etc.

  Això representa un estalvi econòmic i una millora substancial del confort dins de l’habitatge.

  diseño-tradicional
 • Estalviaràs un 50-60%
  en consum energètic

  La reducció de la despesa energètica associada a la climatització,
  calefacció i refrigeració es distribueix de la manera següent:

   

75

Estalvi d’un 75%
En el consum de calefacció,
amb el sistema Hormipresa.

60

Estalvi d’un 60%
En el consum de refrigeració,
amb el sistema Hormipresa.

eco

Eficient
Fem servir acabats de màxima qualitat que incorporen les darreres novetats tecnològiques en eficiència energètica. La distribució interior aprofita al màxim la llum solar i la ventilació creuada natural.

arboles

Sostenible
Un procés de fabricació i construcció altament respectuós amb el medi ambient.

 • casa-optima-hormipresa-ca

   

  Cases Hormipresa Òptima

  Canviant l’energia a geotèrmica o de biomassa
  s’aconsegueix una eficiència de nivell A.

  Les cases convencionals tenen com a màxim nivell E.

 • Sistemes de climatització

geotermica-24

Energia geotèrmica
La geotèrmica és una de les energies renovables amb més futur. Consisteix a captar l’energia o calor que hi ha a l’interior del sòl i les roques. D’aquesta manera, podem escalfar o refrescar l’habitatge o produir-hi aigua calenta sanitària.

Com funciona?: Una bomba de calor aprofita aquesta energia i la transforma en calor o refrigeració per a l’habitatge. El procés es duu a terme a través d’un circuit tancat en el qual la calor es transmet mitjançant un fluid frigorigen.

aerotermica-23-23

Energia aerotèrmica
L’energia aerotèrmica consisteix en l’aprofitament de l’energia continguda en l’aire que ens envolta. Aquest tipus d’energia està en constant renovació a partir de l’energia solar rebuda per l’escorça terrestre.

Com funciona?: Aquest aprofitament es duu a terme mitjançant bombes de calor que han estat dissenyades per obtenir la màxima energia de l’aire exterior en condicions climàtiques molt severes, tant a l’hivern com a l’estiu. Es fa servir en les calefaccions i en la producció d’aigua calenta sanitària.

biomasa-21

Biomassa
La biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic.

Com funciona?: Una caldera de pèl·lets (petits cilindres de biomassa sòlida) és un excel·lent sistema de producció d’aigua calenta i calefacció. Ofereix un rendiment molt elevat i unes emissions molt baixes.

pelletsolarpng-22

Combinació de pèl·lets i energia solar
Les instal·lacions solars són el complement perfecte per a les calderes de pèl·lets. Aquesta combinació permet assolir uns nivells molt elevats d’eficiència energètica.