• Detalls constructius

  casas de diseño prefabricadas, Hormipresa

 • Constitueixen la construcció
  més experimentada d’Hormipresa

 • Són cases prefabricades de disseny conformades a base de grans panells de formigó i sostres de placa alveolar. Es construeixen en un temps rècord sobre qualsevol terreny i, una vegada muntada l’estructura industrialitzada, s’acaben de la manera tradicional. Els acabats interiors i exteriors els pot triar el client entre una àmplia gamma de possibilitats. Les cases es munten sobre un sistema de fonaments adequat; en cas de no tenir una planta soterrani o garatge, es fan amb un forjat sanitari que aïlla la casa del terreny i constitueix una cambra d’aire ventilada.

  Les parets són de 31 cm de gruix tipus sandvitx format per un panell de 15 cm de formigó armat, 9 cm d’aïllament tèrmic continu sense cap pont tèrmic i 7 cm de formigó arquitectònic blanc que correspon a la façana exterior. Aquestes parets tenen uns sistemes de contorn especial per tal que la unió sigui hiperestàtica en els col·laterals i en els sostres corresponents. Els sostres són de placa alveolar pretesada, amb la qual cosa es poden aconseguir espais lliures de llums de fins a 11 m amb plena garantia de resistència i rigidesa.

 • Aquí pots observar un esquema tradicional d’organització de les estructures
  prefabricades d’una casa construïda per Hormipresa:

   

  detalls-ca

 • Aquests són els elements que fan que les nostres cases siguin les més avançades.
  Les nostres solucions constructives asseguren el benestar dels nostres clients.

Bullets-petit-01Panell de formigó arquitectònic armat de 31 cm de gruix (15 + 8 + 8) tipus sandvitx total, amb aïllament incorporat, sense cap pont tèrmic.

Bullets-petit-02Regates contingudes en la capa de formigó de 15 cm perquè hi passin instal·lacions.

Bullets-petit-03Armadura d’unió de les parets de formigó armat i connectors.

Bullets-petit-04Caixa de connexió entre panells.

Bullets-petit-05Placa alveolar pretesada.

Bullets-petit-06Aïllament tèrmic.

Bullets-petit-07Capa de morter autonivellant. Suport del paviment definitiu.

Bullets-petit-08Paviment definitiu, parquet, ceràmica o altres.

Sòcol de parquet, ceràmic o altre.

Bullets-petit-10Extradossat amb guies metàl·liques ancorades a l’estructura de formigó.

Bullets-petit-11Envans interiors de 7,5 o 10 cm de gruix, amb aïllament acústic i tèrmic incorporat.

Bullets-petit-12Biga barca metàl·lica per a obertures en el forjat.

Bullets-petit-13Armadura d’unió entre plaques alveolars.