• Ypsilon™

  Sistema de coberta

  plana

 • La coberta plana Ypsilon™, la més utilitzada per Hormipresa, es basa en una biga de gran cantell amb forma de Y. A causa d’aquesta particularitat, és l’element bàsic per aconseguir grans llums, amb més estabilitat i amb una gran capacitat d’evacuació d’aigües pluvials, amb el mínim cantell estructural possible i una millora visual.

   

  A partir d’una millora en el disseny industrial de les bigues de secció clàssica amb simple T per obtenir més esveltesa, Hormipresa va introduir en el nostre país aquest nou tipus de coberta, avui dia ja molt implantada en la construcció d’edificis industrials prefabricats. Es fabrica amb formigó pretesat
  tipus HP-50.