• Pendent doble

  Sistema de coberta

  pendiente-doble

 • La coberta de pendent doble és la més utilitzada en les naus de formigó prefabricat estàndard i es basa en una biga peraltada de pendent doble.

  Un entramat de corretges alveolars recolza sobre aquesta biga i conforma l’estructura de coberta.

   

  Aquesta tipologia de coberta és òptima per a naus industrials de dos aiguavessos sense pilars en la crugia central, atès que la mateixa biga ja porta incorporat el pendent de la coberta. Tots els elements d’aquesta estructura es fabriquen també amb formigó pretesat tipus HP-50.