• Pendent simple

    Sistema de coberta

    pendiente-simple

  • Aquest tipus de coberta és el que garanteix una millor relació qualitat-preu. S’utilitza majoritàriament en edificis de logística en què, per la seva lleugeresa, permet aconseguir malles sense pilars de dimensions considerables. L’intradós d’aquesta coberta pot anar acabat amb un cel ras aïllant de plaques lleugeres. Aquest sistema de coberta fabricat per Hormipresa es basa en la biga doble T i en les corretges tubulars que hi recolzen. Les bigues principals van col·locades i fixades sobre pilars.

     

    De corretja tubular a corretja tubular, disposades amb diferents intereixos, s’hi col·loca normalment una xapa metàl·lica que pot ser d’acer o alumini i amb acabats galvanitzats o lacats. També s’hi pot col·locar un panell sandvitx de xapa i poliuretà; l’aïllament de coberta també es fa formant un sandvitx entre dues xapes i llana de roca d’alta densitat. Les lluernes normalment són de policarbonat amb cambra d’aire.