• icon-inner

  iWall™

  Sistema estructural

 • Sistema molt utilitzat al nord d’Europa que consisteix a aprofitar la posició de les parets de façana per utilitzar-les com a element estructural, les quals poden estar formades per panells portants de dues capes de formigó separades per una d’aïllament.

  Aquest sistema simplifica el nombre d’operacions, atès que el panell portant equival, com a mínim, al conjunt format per dos pilars, una jàssera i un panell de tancament.

   

  És una clara opció estructural en edificis on l’arquitectura permet que la pell que envolta l’estructura tingui prou solidesa per actuar-hi com a element estructural; d’aquesta manera se simplifiquen els requeriments tècnics de l’estructura.

 • Elements