• esquelet-inner

  Esqueletor™

  Sistema estructural

 • Tipologia estàndard en les estructures prefabricades nacionals que es basa en la unió dels tres elements principals: pilars, jàsseres i plaques alveolars.

  És molt útil quan es volen grans retícules diàfanes sense parets estructurals que hipotequin l’espai, en les quals la façana actua com una pell que revesteix l’edifici.

  El procediment està destinat a la construcció d’edificis d’habitatges, oficines, hospitals, escoles, etc., amb alçades de 20 m o fins i tot més, amb soterranis o sense.

  El sistema estructural està format per elements verticals de suport (pilars) de formigó armat, forjats constituïts per jàsseres de formigó armat o pretesat i plaques alveolars de formigó pretesat, fabricats en sèrie i units en l’obra mitjançant armadures i formigonatge in situ dels nusos.

 • Elements