•  

  deltamix-inner

  Deltamix™

  Sistema estructural

 • Hormipresa ha perfeccionat, amb tecnologia pròpia, el sistema estructural que es fa servir avui dia, format per pilar, jàssera de formigó i placa alveolar, destinat a la construcció d’edificis de diverses plantes, i ha creat el sistema Deltamix™.

  La gran diferència respecte del sistema Esqueletor™ rau en la peça clau del sistema: la jàssera mixta Deltabeam™. Es tracta d’un element d’alt valor afegit, fabricat per l’empresa finlandesa Peikko, que, a diferència de les jàsseres de formigó, permet aconseguir despenjaments de la jàssera per sota del forjat de menys de 3 cm. Un gran avantatge en edificis en els quals aquest estalvi de cantell suposa un estalvi en l’alçada total de l’edifici i, per tant, en la superfície que cal cobrir amb façana i/o amb fals sostre.

  És un sistema perfectament combinable amb l’Esqueletor™ per utilitzar en els casos en què transformar un despenjament de jàssera de 20 cm a 2 cm ens comporti un gran estalvi en el global de la construcció.

  El sistema garanteix prou rigidesa per suportar perfectament totes les càrregues de muntatge de manera autoportant (sense necessitat d’apuntalament) i per resistir els esforços horitzontals en la fase de servei un cop s’han fet els nusos estructurals.

 • Elements