• obra-civil

    Obra civil

  • En sentit ampli, obra civil fa referència a qualsevol treball de construcció promogut per una administració pública; això inclou obres d’infraestructures i treballs d’enginyeria civil en general.

     

    Entre les principals obres públiques, hi podem trobar infraestructures de transport (per carretera, marítim, fluvial, aeri i per canonades) i les relacionades amb el cicle de l’aigua i l’energia.

  • Elements