• NAVES NUÑEZ Y NAVARRO VALLS

    Naus industrials

  • Destinades a allotjar la producció i/o emmagatzematge de béns de caire industrial, aquestes construccions donen empara a les persones i màquines que participen de l’activitat econòmica que es desenvolupa al seu interior, protegint-les de les inclemències atmosfèriques i generant-hi les condicions adequades per al treball. La quantitat i varietat d’activitats econòmiques que poden tenir lloc dins una nau industrial és innombrable, i cadascuna presenta un seguit de requeriments que l’edifici industrial ha de satisfer.

    I cadascun dels requeriments pot condicionar el projecte d’una nau industrial, la qual cosa ha fet que al llarg dels anys s’hagin desenvolupat un gran nombre de solucions constructives diferents.

    Les naus industrials són edificis eminentment funcionals, diàfans, amb una lluminositat considerable, orientats a facilitar la producció i totes les activitats que hi tenen relació: treball dels operaris, transport intern, sortida i entrada de mercaderies, etc.

  • Elements