• Naus agràries

  • Hormipresa introdueix en el mercat agrari un nou sistema constructiu de granges prefabricades de formigó, amb el qual innova en molts aspectes i aconsegueix donar solucions a moltes de les necessitats dels professionals del sector agrari.

    Un dels avantatges principals és aconseguir una superfície interior de formigó llis que facilita les tasques de neteja i desinfecció.

    Aquesta superfície totalment llisa i lliure d’obstacles és molt útil també per evitar turbulències, per la qual cosa aconsegueix una òptima ventilació. També suposa una gran millora el fet d’haver aconseguit un tancament de formigó amb aïllament tèrmic interior total per garantir l’absència de ponts tèrmics. Sens dubte, es tracta d’una millora en el disseny d’una granja, tant en l’aspecte ecològic com en l’econòmic.

  • Elements