• Hormipresa, prefabricados de hormigón

    Centres esportius

     

  • Són construccions destinades a la pràctica d’esports (bàsquet, voleibol, hoquei, handbol, futbol…) i exercici dins un local, que pot ser un pavelló poliesportiu, amb diverses instal·lacions esportives que permeten fer-hi una gran varietat d’esports i exercicis (pistes exteriors, pistes cobertes, piscina, sales de musculació, saunes…).

    O bé un estadi per practicar esports a l’aire lliure, que consisteix en un camp de grans dimensions envoltat per una estructura dissenyada perquè els espectadors hi puguin estar drets o asseguts veient l’esdeveniment; des de temps remots sempre ha estat part de la vida quotidiana de les persones.

  • Elements