• prelosa-copia

    Prelloses

  • Les prelloses són plaques de formigó utilitzades com a encofrat permanent per al formigó abocat in situ, el qual, un cop endurit, forma una placa composta amb la prellosa.

     

    Poden ser molt útils per construir balcons en voladís.