• panell-sandwich-portant-amarillo

  Panells portants

 • Són elements de façana que, a més de cobrir l’edifici, actuen com a elements estructurals que ajuden tècnicament a l’edifici i milloren les operacions de fabricació, transport i muntatge en l’obra; això és degut al fet que són elements que actuen com un conjunt de pilars, jàssera i tancament que, si l’arquitectura de l’edifici ho permet, comporten una millora tècnica notable. Aquest element ha estat i és un dels més utilitzats en la industrialització d’edificacions residencials en una gran part del nord d’Europa.

  En molts casos, els panells portants estan formats per tres capes: una de formigó que actua com a capa estructural i portant, i una altra que actua com una pell o façana ventilada, separades per una capa intermèdia de material que serveix d’aïllament tèrmic, com la llana de roca.

   

  Les característiques dels materials i gruixos varien i són flexibles per tal de respondre a les necessitats d’aïllament, amb la qual cosa s’obtenen uns resultats molt per sobre dels de la construcció tradicional.

  A més, fàcilment podem incorporar dins el panell portant qualsevol tub o caixa que calgui per a la instal·lació elèctrica posterior, com també caixes de persiana i altres productes necessaris en l’obra i que es poden incorporar en un moment inicial. Per això ens trobem davant d’un element que pot innovar molt el sector de l’edificació i que a Hormipresa i al nord d’Europa s’utilitza des de fa molts anys.