• panell-massís-industrial-copia

  Panells industrials

   

 • Són elements de formigó armat que serveixen per fer el tancament de l’edifici, composats per mòduls de panell que vénen fets de fàbrica i que s’acoblen els uns amb els altres en l’obra.

  Fins i tot es poden muntar panells amb les finestres o portes ja instal·lades.

   

  Els sistemes d’unió entre els diferents mòduls ja vénen incorporats en les mateixes peces, de manera que acostumen a ser sempre construccions de junta seca. Els avantatges d’aquest mètode són que s’augmenta el control de la qualitat i que el procés de muntatge no requereix molta mà d’obra.