• muro-binervadt

    Murs

  • Elements estructurals de formigó armat usats en la construcció de vies fèrries o de carreteres, o en soterranis d’edificis que s’hagin d’ubicar dins dels límits de la propietat i contenir el sòl al voltant del soterrani.