• def_FIG49castellà

    Grades

  • Les grades són seients llargs que, muntats de manera esglaonada, s’utilitzen en instal·lacions on cal adequar espais perquè el públic gaudeixi plenament dels esdeveniments que s’hi desenvolupen.

    Es tracta de grans elements en forma de L disposats sobre una jàssera que té la cara superior esglaonada.

     

    Els elements prefabricats de formigó destinats a formar una graderia de, per exemple, un estadi esportiu, un auditori, un teatre, una plaça de toros, etc., són un exemple més de les possibilitats que ofereix aquest element. L’estandardització d’aquests elements per una obra determinada i la rapidesa de muntatge són dues qualitats apreciades pels projectistes d’espais.