• cimientos

     Fonaments

  • Els fonaments són els elements que serveixen perquè l’edifici recolzi sobre el terreny. Hormipresa ha dissenyat un sistema d’unió hiperestàtica de l’element pilar amb el fonament que racionalitza l’encastament.

     

    D’aquesta manera s’eviten punxonaments i es poden dissenyar com si es tractés de fonaments tradicionals. Les mides són variables, en funció de les càrregues.