HORMIPRESA guanya amb el seu sistema DELTAMIX el primer premi Construmat

HORMIPRESA guanya amb el seu sistema DELTAMIX el primer premi construmat 2011 en l’apartat d’innovació en estructures i tancaments, un premi que ens il•lusiona en seguir endavant innovant el sector de la construcció amb nous sistemes industrialitzats.

Veredicte del Jurat

Per ser un sistema prefabricat de sostre pla, sense despenjar-se les jàsseres, facilitant el pas de les instal•lacions i una reducció en l’altura total de l’edifici, amb un resultat molt favorable des del punt de vista estètic. El sistema permet la realització de llums considerables amb gran facilitat de muntatge, reduint-se notablement el temps d’execució.

Descripció del producte

Sistema estructural amb forjat “slim floor” sense despenjaments destinat a construir edificis multiplanta i aconseguir grans espais diàfans amb llums de fins a 12 m. És autoportant i resisteix els esforços horitzontals una vegada s’han realitzat els nusos estructurals. Està format per pilars (metàl•lics, de formigó prefabricat o mixt), jàsseres mixtes Deltabeam i plaques alveolars, utilitzant elements de formigó d’alta qualitat (d’HA-35 a HP-50) amb resistència al foc de fins a 180 min.

Més informació del sistema estructural DELTAMIX a la nostra web.

www.premiosconstrumat.com